Cancer i livmoderhalsen kan förebyggas

Suomeksi
 
Cancerföreningen
i Finland
 

Om du fick en kallelse till screening kan du ändra din provtagningstid:

Ändra tid

Inloggningsinstruktionerna ingår brevet.

 

Följ kallelse till screening

 

Cancer i livmoderhalsen är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. Fastän cancer i livmoderhalsen i allmänhet utvecklas mycket långsamt kan också unga kvinnor i fertil ålder insjukna i sjukdomen. Men tack vare screening har tiotusentals kvinnors hälsa och fertilitet kunna räddas.

Cancer i livmoderhalsen föregås av förstadier som man kan upptäcka med cellprovsundersökning långt innan cancern utvecklats. Med effektiv screening har cancer i livmoderhalsen minskat i Finland: i dag förebyggs fyra av fem fall av livmoderhalscancer!

VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT DELTA I SCREENINGEN?

Cancer i livmoderhalsen kan vara helt symptomfri. Fastän en stor del av de cellförändringar som upptäcks i screeningen är ofarliga och botar sig själv, är några tecken på förstadier till cancer eller cancer, som kräver behandling.

Det cellprov som tas i screeningen är av hög standard och dess uttryckliga syfte är att identifiera tidiga cellförändringar. Att delta i systematisk screening har visat sig vara det effektivaste sättet att förebygga cancer i livmoderhalsen!

Screeningen är avgiftsfri

Till screening av cancer i livmoderhalsen kallas man vart femte år. I allmänhet får man den första kallelsen när man fyller 30 år och den sista när man fyller 60 år. Ifall man har haft blödningar före screeningen eller om lindriga cellförändringar upptäcks i screeningen förnyas kallelsen efter ett år. Hemkommunen bekostar screeningen och den är avgiftsfri för dig.

RESULTATET PER POST

Resultatet av provet meddelas i ett personligt brev. I ungefär nio fall av tio är resultatet normalt vilket betyder att ingenting tyder på cellförändringar i livmoderhalsen.

Om provtagningen ger skäl till fortsatta undersökningar eller behandling får du anvisningar om detta i svarsbrevet. Också i de fallen är det nästan alltid fråga om en oskyldig förändring som vare sig är cancer eller förstadium till cancer.

Läs mer om sållning.