Mer om Papa-screening

Den viktigaste bidragande orsaken till cancer i livmoderhalsen är förlängd inflammation p.g.a. humant papillomvirus (HPV) som är ett sexuellt överförbart virus. Risken för tidiga cellförändringar eller förstadier till cancer ökar om könsumgänget har påbörjats i unga år och ifall antalet sexuella kontakter varit stort. Också andra inflammationer i könsorganen samt rökning ökar risken för cellförändring.

VAD GÖRS VID SCREENINGSBESÖKET?

En sköterska tar ett cellprov i slidan, livmodermunnen och livmoderkanalen. Cellproven tas ogärna under menstruation. Provtagningen kan kännas som ett litet nyp och ett par dagar efteråt kan små blödningar förekomma.

Under screeningsbesöket fyller man också i en blankett där man uppger

  • datum för när senaste menstruation började
  • när senaste cellprov tagits samt resultatet av det
  • eventuella tidigare förändringar i livmoderhalsen samt behandlingar av dessa
  • övriga uppgifter som påverkar cellprovets tolkning

Det är bra att kontrollera datum då den senaste menstruationen började före screeningsbesöket.

Graviditet och amning är inget hinder för att delta i screeningen. Men skulle screeningsbesöket inträffa under slutskedet av graviditeten kan det vara skäl att senarelägga besöket till efter förlossningen.

VAD GÖRS MED CELLPROVET?

Cellprovet undersöks med det vanliga screeningstestet, nämligen Papa-testet. Vid Papa-testet fixeras cellprovet på ett objektglas, färgas och undersöks med hjälp av ljusmikroskop. De celler och cellgrupperingar som avviker från det normala identifieras och klassificeras. Som screeningstest är Papa-testet både tryggt och tillförlitligt.

VAD ÄR HPV?

Humant papillomvirus, eller HPV, sprider sig huvudsakligen via sexuella kontakter och är synnerligen allmän: en stor del av människor får smittan under något skede av sitt liv. Det är inte egentligen fråga om en könssjukdom. Tidpunkten för när eller var man fått smittan kan man inte med säkerhet fastställa.

I de allra flesta fall försvinner viruset av sig självt inom loppet av några månader, och smittan leder inte till cellförändringar. I en del fall leder papillomviruset till tidiga cellförändringar vilka syns i screeningen. Endast konstaterade cellförändringar i förstadiet behöver behandlas.

Tillbaka